top of page
Új logó_Rácz alapján.png

A TERÜLETI TŐKE ÉS AZ INNOVÁCIÓS MILIŐ A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI REGIONÁLIS KÖZPONTOK FEJLŐDÉSÉBEN

A PROJEKTRŐL

Kutatásunk célja a regionális szervező funkcióval rendelkező közép-kelet-európai nagyvárosok fejlődési pályáinak vizsgálata, a területi tőkeállományt és az innovációs miliőt megalapozó tényezők meglétének és átalakulásának számbavétele, valamint a hazai regionális központok pozicionálása a közép-kelet-európai városhálózatban.

Kutatásunk jelentősége abban rejlik, hogy egy olyan komplex elemzési keretet kívánunk kialakítani a területi tőke és az innovációs miliő vizsgálatára, amely módszertani újszerűségén túl lehetőséget nyújt arra is, hogy az elemzések reprodukálhatóak, térben, időben és vizsgálati körben kiterjeszthetőek legyenek. A vizsgálat eredményeképpen tipizálni tudjuk a hazai és közép-kelet-európai nagyvárosi fejlődési modelleket. További információ >>

Kutatásunk kiindulópontját az a megközelítés adja, miszerint a területi tőke a társadalmi-gazdasági erőforrások és az immateriális tőkejavak (társadalmi, szellemi, kapcsolati) olyan kombinációjaként írható le, amely egyedi, minden területi egység esetében eltérő sajátosságokkal és hangsúlyokkal rendelkezik.
A fentiekből kiindulva hipotézisünk az, hogy a területi tőke alkotóelemeinek számbavételén és rendszerezésén keresztül értelmezhető a nagyvárosok esetében, illetve ezen alkotóelemek eltérő hangsúlyai, valamint időbeli változásai mentén felrajzolhatók és értelmezhetők a közép-kelet-európai nagyvárosok differenciált fejlődési modelljei. A területi tőke sajátosságai által meghatározott egyedi innovációs miliők eltérő hatásokat gyakorolnak a fejlődésre, segíthetik, de akár akadályozhatják is azt. További információ >>

A KUTATÁS ALAPKÉRDÉSE

VIZSGÁLATI TERÜLETEK

OTKA.png

Cél a Kelet-Közép-Európa  térség 100 ezer főnél nagyobb városainak bemutatása, azok helyzetének, felszereltségének, gazdasági jellemzőinek rövid ismertetője, egyben azon elemek kiemelésével, amelyek az innovációt hordozzák, a területi tőke alakulását a jövőben befolyásolják.

A vizsgált városok anyaországai:

  • Ausztria, 5 város

  • Csehország, 5 város

  • Szlovákia, 1 város

  • Lengyelország, 38 város

  • Magyarország, 8 város

  • Románia, 24 város

  • Szlovénia, 1 város

  • Horvátország, 3 város

  • Szerbia, 4 város

  • Bulgária, 6 város

További információk >>

A PROJEKT KIDOLGÓZÓJA

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) 
Regionális Kutatások Intézete (RKI)
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály (NYUTO)
Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely

Weboldal >>

2019_KRKT_RKI_logo_100_cmyk_300_KM.png

Projektvezető:

Prof. Dr. Rechnitzer János

Kutatási terület: regionális tudomány, regionális gazdaságtan és politika, innovációk térbeli terjedése, területi tervezés módszerei, területi és városi menedzsment, városfejlődés és fejlesztés​
Lépjen velünk kapcsolatba >>

bottom of page